درب منهول چدن بتن پلیمر

پوشش درب این نوع دریچه از الیاف پلیمری و چدن خاکستری بهمراه بتن مسلح با آرماتور می باشد . در دریچه چدن بتن پلیمر برای حفاظت و مقاومت در برابر اسید خورنده مثل اسید سولفوریک ( H2SO4 ) که بصورت گاز متساعد می شود ، از یک پوشش قیر مانند که بصورت دولایه روی هم استفاده شده است که راهکار خوبی برای جلوگیری از آسیب پذیری در برابر خوردگی و فرسایش دارد . اما بعلت استفاده از بتن مسلح دانه شنی مقاومت کافی در برابر نفوذ یون کلر و واکنش های سولفاتی ندارد . حتی دانه شنی بودن این که آب بسیار بالایی را به خود جذب می کند باعث شده در برابر فرآیند های انجماد و ذوب مقاومت مناسبی نداشته باشد و پتاسیل آسیب پذیری در مقابل این عوامل را دارد .

برای باز و بسته کردن این دریچه بایستی از آچار و ابزارآلات بخصوصی استفاده نمود چراکه وزن این دریچه سنگین بوده و چیزی در حدود 75 کیلوگرم می باشد. مشکل دیگری که برای بستن و باز کردن دریچه مذکور پیش می آید ، بدلیل پایین بودن دقت در ساخت دریچه باعث شده اصطکاکی بین فریم و نوار دور درب دریچه ایجاد شود و این عمل را به مراتب دشوارتر نماید . زیرا سطح رویه این دریچه تخت نبوده و به شکل محدب است و بدلیل صاف بودن و نداشتن برجستگی های لازم باعث شده سطحی مناسب برای اصطکاک ایجاد ننماید . لوگوی مندرج در روی این دریچه بدلیل اینکه در حالت خمیری انجام می شود ، به مرور زمان کیفیت لولگو پایین آمده و نقوش مندرج بدرستی قابل شناسایی نخواهد بود .