درب منهول بتنی

درب منهول بتنی  ساخته شده با استفاده از بتن بهمراه الیاف پلیمری به منظور افزایش مقاومت کششی ، ضربه ای و خشکی بتن ، جلوگیری از ایجاد ترک ، کاهش نفوذپذیری آب در بتن و عدم خوردگی و سایش استاندارد ( IR544ACI ).