دریچه منهول چدنی

دریچه منهول چدنی در خطوط آبرسانی و جمع آوری فاضلاب به منظور دسترسی به شبکه انتقال ، دسترسی به شیرهای کنترلی، لوله های جمع آوری فاضلاب و آب ، مخابراتی و یا گاز استفاده میشود. همچنین در بخشهایی از شبکه فضاهای دسترسی مانند اتاقک های شیر یا منهول های بازدید شبکه ایجاد می شوند، که بر روی این منهول ها دریچه های بازدید ساخته میشود. با توجه به اینکه این دریچه ها در مکان های مختلفی همچون خیابان ها و جاده ها نیز نصب می گردند، پس باید به تناسب محل نصب، دارای استحکام و تحمل فشار لازم باشند.

مهمترین مدلهای درب منهول چدنی عبارتند از درب منهول چدن داکتیل ، درب منهول چدن خاکستری و درب منهول چدن بتن پلیمر. در قسمت دسته بندی انواع دریچه های منهول دو مدل داکتیل و خاکستری را تسریح نمودیم در ادامه به تشریح نمونه چدن بتن پلیمر می پردازیم.

 

دریچه منهول چدن خاکستری

 

دریچه منهول چدن خاکستری : ( GG25 ) تولید شده از جنس آهن که از کارخانه ذوب آهن بصورت شمش تهیه می گردد و با شکل دادن درون کوره ذوب پس از ذوب ریخته گری انجام می گیرد .

درب این دریچه و طوقه ی اطراف آن از جنس چدن خاکستری می باشد . این دریچه در مقابل ضربات ناشی از محیط مقاوم بوده و در تماس با گازهای خورنده از جمله اسید سولفوریک (H2SO4 ) مقاومت بالایی دارد .( منظور مقاوم در برابر واکنش های سولفاتی و نفوذ یون کلر که باعث خوردگی می گردد نیز است . ) اما اگر پوشش مناسبی نداشته باشد بدون شک بسیار آسیب پذیر در برابر خوردگی است . سطح تخت رویه دریچه برجسته بوده و به راحتی می تواند اصطکاک کافی را تامین نماید . کیفیت لوگوی دریچه چدن خاکستری پایین بوده و مندرجات منقوش در سطح بیرونی آن براحتی قابل تشخیص نیست.